1. Son güncelleme: 29 Mayıs 2024

   Giriş

  2. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesi’nde yer alan diğer kurallar Armut.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesi’ni ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.
  3. Armut.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Armut.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
  1. Tanımlar
  2. “Armut.com” Armut Teknoloji Anonim Şirketi’ni,
  3. “Web Sitesi” armut.com internet sitesini ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları,
  4. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
  5. “Üye” E-posta ve/veya telefon kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
  6. “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Verenlerce sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
  7. “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
  8. “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturulan hizmet talebi,
  9. “Teklif” Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir ücret karşılığında sağlama teklifini,
  10. “Teklif Modeli” Hizmet Alan’ın hizmet talebini oluşturduktan sonra, bu talebin Hizmet Verenlere yönlendirilmesiyle Hizmet Verenlerin kendi inisiyatifleri doğrultusunda Hizmet Alan’a Teklif verdiği modeli,
  11. “Rezervasyon Modeli” Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat belirlediği ve Hizmet Veren’in Armut.com tarafından yönlendirildiği modeli,
   1. ”Düzenli Hizmet” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan’ın haftalık veya 2 haftada 1 gibi sıklık belirten seçeneklerden birini seçmesi durumunda seçtiği sıklığa göre Hizmetin otomatik yenilenmesiyle oluşan modeli,
   2. “Abonelik Sistemi” Rezervasyon Modeli’nin bir parçası olup daha uygun fiyatlar karşılığında Hizmet Alan’ın belirtilen süre boyunca düzenli olarak hizmet alacağını taahhüt ettiği sistemi,
   3. ”Uygulanan İndirimler/Ekonomik Fayda Bedelleri” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan’ın almayı taahhüt ettiği hizmetlerinden tamamlayamadığı hizmetlerin toplam ücreti ya da o ana kadar abonelik kapsamında alınmış hizmetlerin taahhütsüz fiyat farkının toplamı seçeneklerinden tutar olarak en düşük olanı,
   4. “İş Kabul Etme” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Veren’in işi üstlenmesi ve Rezervasyon dahilinde belirtilen gün ve saatte detaylarda belirtilen hizmeti gerçekleştireceğini taahhüt etmesi,
   5. “İş Silme” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Veren’in kabul ettiği herhangi bir işe gidemeyeceğini mazeret göstererek Web Sitesi üzerinden bildirmesi,
  12. “Meslek Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Teklif Modeli’nde Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla, Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alanlar tarafından yapılan rezervasyonları kabul etmek için Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,
  13. “Teklif Verme Ücreti” Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a Teklif verme hakkını kazanabilmesi için Armut.com’a ödeyeceği hizmet bedelini,
  14. “Komisyon Ücreti” Anlaşmaya Varılmış İşler için Teklif Modeli’nde Armut.com tarafından belirlenen oranda Anlaşmaya Varılmış Teklif üzerinden hak ettiği bedeli, Rezervasyon Modeli’nde ise Sabit Fiyat üzerinden Armut.com’un hak ettiği bedeli,
  15. “Sabit Fiyat” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan tarafından Online Ödeme Sistemi aracılığıyla Hizmet Veren’e ödenecek olan ve Armut.com’un Komisyon Ücreti’ni de içeren, Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,
  16. ”Hizmet Bedeli” Teklif Modeli’nde Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi doğrultusunda Hizmet Verenlerin Web Sitesi üzerinden verdiği teklifler arasından anlaştığı teklifin bedeli, Rezervasyon Modeli’nde ise Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi doğrultusunda verilen Hizmet karşılığında ödemekle yükümlü olduğu bedeli,
  17. ”Bakiye” Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’ın kendisine yönlendirilen Hizmet Taleplerine Teklif verebilmek için ve Anlaşmaya Varılmış İş sonrası Armut.com’a ödemekle yükümlü olduğu Komisyon ücretlerini ödeyebilmesi için Armut.com hesabına tanımlanan bedeli, Rezervasyon Modeli’nde ise müşteri memnuniyeti kapsamında Rezervasyon servislerinde kullanmak üzere Armut.com hesabına tanımlanabilen bedeli,
  18. "Hediye Kuponu" Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’in bakiyesine Armut.com’un inisiyatifi doğrultusunda tanımlanan bedeli,
  19. "Kredi Limiti" Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’in Bakiyesi’nde yeterli tutar bulunmadığında teklif vermeye ve iş kazanmaya devam edebilmesi için Teklif Ücretleri ve Komisyon Ücretlerinin ödenebileceği Armut.com tarafından Hizmet Veren’in bazı kriterlere göre hesabına tanımlanan kredi tutarını,
  20. "Kullanılabilir Bakiye" Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’in Teklif Ücreti ödeyerek teklif verebileceği ve/veya iş kazandığında Komisyon Ücretini ödeyebileceği varsa Kredi Limiti sonrası kullanabileceği mevcut bakiye bedelini,
  21. “Anlaşmaya Varılmış İş” Teklif Modeli’nde Hizmet Verenler tarafından Web Sitesi Üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Web Sitesi Üzerinden kabul edilmesi ya da Hizmet Veren’in Hizmet Alan ile anlaşmaya vardıktan sonra bunu Web Sitesi üzerinden belirtmesi, Rezervasyon Modeli’ndeki hizmetler için Hizmet Talebi’nin Hizmet Alan tarafından onaylanması,
  22. “Online Ödeme Sistemi” Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin, Armut.com veya Armut.com’un iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi, Teklif Modeli’nde ise Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Armut.com’a ödediği Teklif Verme Ücreti ve Armut.com’a ödemekle yükümlü olduğu Komisyon Ücretlerinin, Armut.com veya Armut.com’un iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Veren’den tahsilini sağlayan sistemi,
  23. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
  24. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i, ifade eder.
  1. Armut.com Tarafından Sunulan Hizmetler
  2. Armut.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
  3. Armut.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Armut.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. KULLANIM ŞARTLARI
  1. Üyelik Sistemi
  2. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Armut.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
  3. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
  4. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.
  5. Eğer Hizmet Veren’in veya Hizmet Alan’ın Armut.com’a ödemesi gereken tutar bulunuyorsa bu tutarı ödemeden hesabı silinemez.
  1. Hizmet Talebi Oluşturulması
  2. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.
  3. İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi’nde bu beyanın aksinden doğabilecek durumlardan Armut.com’un sorumlu tutulamayacağını ve kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ve beyan ederler.
  4. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
  5. Armut.com, Hizmet Talebini kendi teknolojisini kullanarak denetiminden geçirdikten sonra, uygun olması halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.
  6. Etik ve ahlaki değerlere uygun olmayan (sınava girme, ödev yaptırma, tez yazdırma vb.) talep içerikleri oluşturulmamalı, bu tip içerikli taleplere teklif verilmemelidir. Bu tür talepleri oluşturma ya da bu tür taleplere teklif verme sebebiyle doğacak tüm sorumluluk talep sahibi HizmetAlan'a ve/veya teklif veren Hizmet Veren'e aittir.
  1. Teklif Modeli
  2. Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder.
  3. Hizmet Alan ve Hizmet Veren’in anlaşmaya varması, Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmetin gerçekleşeceği anlamına gelir. Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması ve / veya Hizmet ihtiyaç ve şartlarında oluşabilecek değişiklikler sebebiyle,Teklif’te belirtilen fiyatlar değişkenlik gösterebilir, söz konusu hallerde Teklif’te belirtilen fiyat taraflarca anlaşmaya varılarak Web Sitesi’nde güncellenir.
  4. Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Armut.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  1. Hizmet Verenler için: Teklif Modeli Değişiklik ve İptal Kuralları
  2. Anlaşılan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Hizmet Alan ile birlikte Hizmet Veren tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Armut.com’a bildirilmeksizin, Armut.com’a aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Armut.com tarafından tespit edilirse, Armut.com sağlanan hizmete ilişkin Komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili Komisyon Ücreti Hizmet Veren tarafından Armut.com’a ödenir.
  3. Armut.com, teklif verme işlemini Hizmet Verenler için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir. Hizmet Veren, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Hizmet Alan tarafından görülmemesi, Hizmet Talebi’nin iptal edilmesi veya aynı hizmet için başka Hizmet Verenlerin de teklif vermiş olması, hiçbir şekilde Hizmet Veren’e Teklif Verme Ücreti’nin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.
  4. Armut.com tarafından Hizmet Verenlerin hesabına tanımlanan hediye kuponların maddi bir değeri yoktur ve tutar olarak iadesi Hizmet Verenler tarafından talep edilemez. Teklif Ücreti veya Komisyon tutarları ilgili Hizmet Veren’in önce kendi yüklediği bakiyeden, daha sonra varsa Armut.com tarafından yüklenen hediye kupon tutarından düşer. Hizmet Verenlerin Bakiye iadesi istemesi durumunda, iade edilecek miktar tutarı toplam bakiyeden daha önce varsa Armut.com tarafından yüklenen hediye kupon miktarı düşülerek hesaplanır.
  1. Hizmet Alanlar için: Teklif Modeli Değişiklik ve İptal Kuralları
  2. Armut.com Hizmet Alanlar için Hizmet Talebi oluşturmayı ücretsiz olarak sunmaktadır. Hizmet Alan oluşturduğu bir Hizmet Talebi’ni Web Sitesi veya mail yoluyla iptal edebilir fakat talebin içeriğinde sonradan bir değişiklik yapması mümkün değildir.
  3. Hizmet Alanlar Hizmet Talebi’ni iptal etmek isterse, Hizmet Verenlerin ve Armut.com’un bir mağduriyet yaşamaması için bunu Web Sitesi üzerinden veya mail yoluyla Armut.com’a bildirmelidirler.
  4. Hizmet Alanların Anlaşmaya Varılmış İşleri Web Sitesi üzerinden iptal etmesi mümkün değildir, Web Sitesi üzerinde anlaşılan fakat gerçekleşmeyen işlerin bildirimi destek@armut.com mail adresine gönderilecek bir e-postayla yapılmalıdır.
  5. Hizmet Alanların sonradan Hizmet Taleplerini iptal etmesi, Armut.com’a bir sorumluluk yüklemez ve bu konuda doğabilecek yükümlülüklerden Hizmet Alan sorumludur.
  6. Hizmet Alanlar Armut.com üzerinde birden fazla Hizmet Talebi oluşturabilirler. Buna karşın çok fazla sayıda ve arka arkaya geçersiz Hizmet Talebi oluşturmaları durumunda Armut.com bu kullanıcıları sistemde inaktif duruma getirme yoluyla kullanıcı hesaplarını askıya alma hakkını saklı tutar.
  1. Rezervasyon Modeli
  2. Armut.com, niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik Hizmet Veren yönlendirilmesini öngören bir Rezervasyon Modeli sağlar.
  3. Hizmet Alan Online Ödeme Sistemi aracılığıyla kredi kartı ya da banka kartı bilgilerini girerek Hizmet Talebi’ni onaylar. Hizmet Alan, ödemenin rezervasyon yapıldığı anda alınacağını, daha sonra talep edilen düzenli hizmetler için sistem kurallarına göre ödemenin randevu tarihinden 1 gün önce alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder.
  4. Hizmet bedeli alınmasına rağmen, hizmetin ifası Madde 7’deki Rezervasyon Modeli İptal Kuralları dahilinde mümkün olmaz ise, hizmet bedeli banka tarafından kendiliğinden kredi kartına ya da banka kartına iade edilmektedir. Bu durumda, Hizmet Alan’ın ayrıca bir iptal prosedürü işletmesine gerek kalmamaktadır.
  5. Hizmet Alan rezervasyon gününden önce kendisine yönlendirilen Hizmet Veren detaylarını Web Sitesi’nde talep detay sayfasından görüntüleyebilir. Hizmet Alan, kendisine yönlendirilen Hizmet Veren’i kabul etmezse hizmetin verileceği günden önce destek@armut.com adresine e-posta göndererek Hizmet Veren’in değiştirilmesini talep eder. Aksi halde Hizmet Veren kabul edilmiş sayılır.
  1. Hizmet Alanlar için: Rezervasyon Modeli Değişiklik ve İptal Kuralları
  2. Hizmet Alanlar rezervasyon başlangıcına kadar Web Sitesi üzerinden rezervasyon değişikliği yapabilirler. İstisnai durumlarda Armut da, Hizmet Alan için, rezervasyon tarih değişikliği yapabilir. Tarih değişikliği herhangi bir iş için en fazla 10 defa yapılabilir. Hizmet Alan rezervasyonun başlamasına 24 saatten az kala ve üzerinde Hizmet Veren olan bir işi erteleyebilir.
  3. Hizmet Alanlar hiçbir ekstra ücret ödemeden rezervasyonlarını Web Sitesi üzerinden iptal edebilirler. Bununla birlikte, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin cayma hakkının istisnalarını düzenleyen 15. maddesinin h bendinde yer alan “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” bakımından ekstra ücret ödenmeksizin iptal hakkı kullanılamayacaktır. Bu kapsamda, rezervasyona istinaden Hizmet Veren belirlenmiş ve ilgili hizmet ifaya başlanmış ise rezervasyon ücreti Hizmet Alan’a iade edilmez. Bu hükme karşılık olarak standart ev temizliği kapsamına giren ve işi kabul eden bir Hizmet Veren bulunmasına rağmen rezervasyona son 24 saat kala Armut tarafından iptal edilen işlerde Hizmet Alanın yukarıdaki belirtilen Hizmet Bedeli’nin iadesini isteme, veya başka bir hizmet talebi için kullanma hakkı vardır.
  4. Hizmet Veren'in işe gitmemesi sebebiyle hem Hizmet Alan hem de Armut'un mağdur olduğu durumlarda Armut'un ya da Hizmet Alanın ücret ya da tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
   Ancak bu gibi durumlarda Hizmet Alan’ın ücret iadesi alabilmesi için rezervasyon bitiminden itibaren 24 saat içerisinde Armut’a haber vermesi gerekmektedir. Daha geç bildirilen durumlarda hizmet alındı kabul edilir ve para iadesi yapılamaz.
  5. Standart hizmet kapsamına girmeyen işleri Armut iptal edebilir, ya da Hizmet Alana iptal edilmesi doğrultusunda bilgilendirme yapılabilir. Bu işlerin iptal edilmesi durumunda Armut’tan ücret talep edilemez.
   Standart ev temizliği kapsamına girmeyen işlere örnek olarak, inşaat sonrası temizlik, boş ev temizliği, ofis temizliği, dışarıdan malzeme getirilmesi gereken işler verilebilir.
   Standart masaj kapsamına girmeyen işlere örnek olarak, soru formunda belirtilen mekan ve masaj şeklinden farklı bir hizmet istenen işler verilebilir.
  6. Hizmet Alanlar rezervasyon yaparken Abonelik Sistemi dahilinde Düzenli Hizmet seçtikleri takdirde belirttikleri süre boyunca dahil olan hizmet sayısını tamamlamayı taahhüt ederek indirimli fiyatlardan yararlanırlar. Taahhüt süresi ve hizmet sayısı rezervasyon öncesi aboneliğin seçildiği sayfada yazılı olarak bulunmaktadır. Örneğin, 2 haftada 1 sıklıkla 6 ay abonelik alan bir Hizmet Alan 10 adet hizmet almayı taahhüt eder.
   Eğer aboneliklerini iptal etmek isterlerse uygulanan indirimler/ekonomik fayda bedellerini öderler. İşbu bedel, cayma anına kadar aldıkları hizmetlerin “taahhütsüz fiyatları ile taahhütlü fiyat farkı toplamı” ile “taahhütleri kapsamında almayı kabul ettikleri kalan hizmetlerin taahhütlü fiyatlarının toplamı”ndan daha düşük olanıdır. Ayrıca, Hizmet Alan cayma hakkını yukarıda belirtildiği üzere ifasına başlanan bir hizmet bakımından kullanmak isterse, o zaman işbu Bedele ek olarak yukarıda belirtilen rezervasyon iptali kuralları doğrultusunda o rezervasyon bedelini de ödemekle yükümlüdür. Ek olarak, cayma hakkının kullanılmış olması halinde, Hizmet Alan’a, önceki döneme ilişkin borcu bulunmakta ise ilgili bedel de yansıtılacaktır.
  7. Armut.com, Hizmet Alan memnuniyetini sağlamak amacıyla bu kurallardaki şartları hafifletme, bahsedilen ücretleri almama, indirim yapma ya da bu ücretlerin iadesini yapma hakkını saklı tutar.
  8. Hizmete ilişkin rezervasyonlarda iptaller, sadece Web Sitesi üzerinden yapılabilir. Mail atılarak yapılan iptaller dikkate alınmaz ve ücret iadesi yapılmaz.
  1. Hizmet Verenler için: Rezervasyon Modeli İş Kabul Etme ve İş Silme Kuralları
  2. Hizmet Verenler kendilerine gönderilen iş fırsatları arasından istediklerini seçebilir ve Web Sitesi üzerinde iş fırsatını onaylayarak işi kabul ederler. İşi kabul eden bir Hizmet Veren belirtilen gün ve saatte hizmet yerinde olmayı ve hizmete başlamayı taahhüt eder. Eğer bu taahhüdünü Armut’a haber vermeksizin ve mazeretsiz yerine getirmezse Armut Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve gönderdiği fırsat sayısında azaltmaya gidebilir.
  3. Hizmet Verenler işi kabul ettiklerinde Hizmet Alanın ismini, iletişim bilgilerini, Hizmet Alan’ın girdiği adres bilgilerini ve bu adresin harita üzerindeki yerini görüntüleyebilirler. Bu bilgiler gizlidir ve Hizmet Veren Hizmet Alan’ın bilgisi ve izni olmadan bu bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz.
  4. Hizmet Veren Hizmet Alan’ın sağlamış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak ya da Web Sitesi üzerinden yazarak iletişime geçebilir. Hizmet Veren Armut platformunu aradan çıkarma amaçlı Hizmet Alan’la iletişime geçemez. Eğer Hizmet Veren’in Armut’u aradan çıkarmak amacıyla Hizmet Alan’la iletişime geçer ve bu tespit edilirse Armut Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve uğranılan zarar kadar tazminat talebinde bulunabilir.
  5. Hizmet Veren isterse Web Sitesi üzerinden kabul ettiği işin sayfasına girerek iş bilgilerini silebilir. Bu şekilde o işe gideceğine dair vermiş olduğu taahhüt ortadan kalkar. Ancak Hizmet Verenler bu bildirimlerini ancak rezervasyonun başlangıcından 24 saat öncesine kadar yapabilirler. Eğer Hizmet Veren rezervasyon başlangıcına 24 saatten az kaldığı takdirde kabul ettiği işi silerse Armut’a bildirimini geç yapmış sayılır ve Armut geç yapılan bildirimler sebebiyle Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve gönderdiği iş sayısında azaltmaya gidebilir.
  6. Armut.com, Hizmet Alandan eğer ödeme alamadıysa, o zaman Hizmet Verene de ödeme yapmama hakkına sahiptir.
  7. Armut.com, Hizmet Veren’e iş için en fazla Hizmet Alan’dan aldığı ücret kadar ödeme yapabilir. İş iptal politikası kapsamında Hizmet Alan’dan iptal ücreti alamadıysa Hizmet Veren’e de ödeme yapmama hakkına sahiptir.
  1. Hizmet Verenler için Meslek Profili Oluşturma
  2. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.
  3. Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır ve bu belgelerin aslı veya noter onaylı sureti Armut.com tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmelidir.
  4. Yönetmelik Madde 5/4 gereği,
   1. Armut.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Armut.com’da bulunduğuna ilişkin bilgi.
   2. Armut.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Armut.com’da bulunduğuna ilişkin bilgi.
  5. Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Armut.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.
  1. Meslek Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği
  2. Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde Armut.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir. Yapılan uygulamayla ya da meslekle ilgili mevzuata aykırı bir durum olduğu takdirde Armut.com Hizmet Veren profilinde değişiklik yapma, profili silme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve Hizmet Veren’in Web Sitesi’ne tekrar kaydolmasını engelleme hakkını saklı tutar.
  3. Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup Armut.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  1. Ödeme
  2. Online Ödeme Sistemi’ne Armut.com’un iş birliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Armut.com’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.
  3. Armut.com’un, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.
  4. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Armut.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.
  5. İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Rezervasyon Modeli’nde hizmeti ifa eden Hizmet Veren, Armut.com’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Armut.com’u temsilci olarak atamaktadır. Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla Armut.com’a yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde Armut.com, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Hizmet Veren’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
  1. Teklif Modeli’nde Ödeme
  2. Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeme yaparlar. Hizmet Alanlar, ödedikleri bedelin faturası, satış fişi veya irsaliyesini Hizmet Verenden talep etmelidir. Hizmet Alanlar, Hizmet Veren ile yazılı sözleşme yapmalı, eğer bir ön ödeme veya avans verecekse belgesini veya dekontunu almak ve saklamak zorundadır.
  3. Hizmet Veren hizmet bedellerini fiş veya fatura karşılığında Armut.com’a bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.
  4. Hizmet Verenler, Online Ödeme Sistemi’ni kullanarak banka kartı kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile Armut.com’a tanımlı hesaplarına Armut’tan alacakları hizmete mahsus bakiye yüklemesi yaparlar. Online Ödeme Sistemi ile ödeme yapılan durumlarda, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
  5. Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Armut.com’dan talep edilemeyecek olup Armut.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak Komisyon Bedeli ve Teklif Verme Ücreti için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.
  6. Hizmet Veren, Bakiye’sine yaptığı yükleme ile Teklif Ücreti ödeyerek teklif verebilir. İş kazandığında Komisyon Ücretleri bu Bakiyesi’nden tahsil edilir. Armut Hizmet Veren’in platform aktivitelerine göre bir Kredi Limiti tanımlayabilir. Bu Kredi Limiti ile birlikte Hizmet Veren hesabında görebileceği Kullanılabilir Bakiye’si tutarında teklif vermeye devam edebilir. Bu durumlarda Bakiye ve/veya Kullanılabilir Bakiye tutarı negatife (eksiye) düşebilir. Hizmet Veren Kullanılabilir Bakiye tutarını pozitife (artıya) çıkarmadan hesabına dair herhangi bir değişiklik ya da kapatma talebinde bulunamaz. Armut.com, Kullanılabilir Bakiye’si negatif (eksi) olan ve bunu kapatmayan Hizmet Verenler için yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.
  1. Rezervasyon Modeli’nde Ödeme
  2. Hizmet Alanlar, Online Ödeme Sistemi’ni kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile anında online ödeme yaparlar. Online Ödeme Sistemi ile ödeme yapılan durumlarda, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
  3. Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde Madde 10’da belirtilen değişiklik ve iptal kuralları dahilinde Armut.com ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir.
  4. Armut.com, Hizmet Veren’e iş için en fazla Hizmet Alan’dan aldığı ücret kadar ödeme yapabilir. Armut.com’un iş iptal politikası kapsamında Hizmet Alan’dan iptal ücreti alamaması durumunda Hizmet Veren’e de ödeme yapmama hakkına sahiptir.
  5. Armut.com’un, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.
  6. Hizmet Alan, Rezervasyon Modeli’nde Armut.com’a ödemekle yükümlü olduğu iptal veya rezervasyon ücretlerini ödemelidir. Eğer Hizmet Alan, Armut.com’a ödemekle yükümlü olduğu ödemeleri yapmaz ve Kullanılabilir Bakiye’si eksiye düşer ise, Armut.com Hizmet Alan’ın hesabını kullanımını kısıtlayabilir ve Armut’a ödemesi gereken tutarı ödeyene kadar yeni bir ön ödemeli rezervasyon talebi oluşturmasını engelleyebilir. Hizmet Alan tekrar rezervasyon oluşturmak istediğinde daha önce Armut’a ödemesi gereken tutarı da ödeyerek rezervasyonunu oluşturabilir.
  1. Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması
  2. Teklif Modeli’nde Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşamamaları durumunda herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet Bedeli iadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacak olup Armut.com’dan talep edilemez. Hizmet Alan Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi’ni iptal ederek Armut.com’u bu durumdan haberdar etmelidir..
  3. Teklif Modeli’nde, Armut.com Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
  4. Rezervasyon Modeli’nde sözleşmeden cayma hakkı hizmetin ifasına başlanana dek kullanılabilir.Aksi halde, Sözleşme’nin 10.2. maddesi uygulanacak ve Hizmet Alan’dan rezervasyon ücreti ödemesi alınacaktır. Eğer Hizmet Alan’ın aktif, süresi geçmemiş aboneliği var ise ve taahhüt verdiği süre ya da hizmet sayısı bitmeden Abonelik Sistemi’nden çıkmak isterse Armut.com tarafından belirlenen uygulanan indirimler/ekonomik fayda bedellerini ödeyerek cayma hakkını kullanabilir. Hizmet Alan Web Sitesi veya mail üzerinden Hizmet Talebi’ni iptal ederek Armut.com’u bu durumdan haberdar etmelidir.
  5. . Rezervasyon Modeli’nde Armut.com yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için iş birliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir: a) Hizmet Talebi’nin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali; b) Hizmet Talebi’nin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebi’nin zorunlu iptali; c) Hizmet Veren’in edimi ifa etmemesi sebebiyle veya Rezervasyon’un Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen 7. Madde’deki kurallar dahilinde Kullanıcı talebi üzerine Rezervasyon’un iptali; d) Hizmet kapsamının Rezervasyon’la uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali.
  6. Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde hizmet bedeli iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.
  1. Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı
  2. Teklif Modeli’nde Armut.com’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Armut.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
  3. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Armut.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
  4. Armut.com, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Armut.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri kullanıcılar tarafından çokça beğenilmiş, tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Armut.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
  5. Armut.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Armut.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna karşın, Armut.com hizmet kalitesini ve Hİzmet Alan memnuniyetini sağlamak amacıyla Hizmet Alanlara Web Sitesi üzerinden Anlaşmaya Varılmış İş’lerde Armut Garantisi sunmaktadır. Armut.com üzerinden anlaşılan iş, ancak Armut Garantisi’ndeki koşulların sağlanmasıyla Armut.com Garantisi altına girebilir.
  6. Hizmet Alan tarafından Armut.com üzerinden alınan hizmetin Armut Garantisi kapsamına girebilmesi için Armut üzerinden aldığı tekliflerden birini 30 gün içerisinde ve randevu tarihinden önce Web Sitesi’nden seçmiş olması ve bir sorunla karşılaştığı anda 72 saat içerisinde [destek@armut.com] adresinden bildirim yapması gerekir. Armut.com Garantisi kapsamını daha detaylı incelemek için armut.com/garanti sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  7. Armut.com, Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Talebi’ni, Hizmet Verenlerin uygunluk durumuna ve Hizmet Talebi’nin içeriğine göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından en uygun olan Hizmet Veren profillerine yönlendirir ve Hizmet Verenler kendi inisiyatifleri ve seçimleri doğrultusunda Hizmet Talebi’ni onaylama hakkına sahiptirler. Hizmet Talebi’ni hiçbir Hizmet Veren’in kabul etmemesi durumundan Armut.com sorumlu tutulamaz. Armut.com yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.
  8. Armut.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Armut.com, Rezervasyon Modeli’nde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Armut.com tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.
  9. Armut.com, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Armut.com’a yönelmesi halinde, Armut.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut Armut.com’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.
  10. Rezervasyon Modelinde Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı Armut.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Armut.com söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.
  11. Armut.com, Hizmet Veren’lerin belirlenen tarih ve saatte hizmetin ifası için Hizmet Alan’a anlaşılan işe gitmemesi veya başlamaması durumunda Hizmet Veren’e farklı şekillerde yaptırımlar uygulama hakkını saklı tutar. Bu yaptırımlar, Hizmet Veren profilinde değişiklik yapma, profili silme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve Hizmet Veren’in Web Sitesi’ne tekrar kaydolmasını engelleme ve tazminat talebini kapsayabilir.
  12. Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Armut.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
  13. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Armut.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.
  14. Armut.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
  15. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Armut.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Armut.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
  16. Armut.com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.
  17. Hizmet Alan bilgileri Armut.com tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
  18. Armut.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)
  2. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
  3. Kullanıcı’lar birbiriyle ya da Armut.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
  4. Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Armut.com elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.
  5. Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.
  1. Hizmet Alan'ın Yükümlülükleri
  2. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.
  3. Teklif Modeli’nde Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.
  4. Teklif Modeli’nde Hizmet Alan ve Hizmet Veren Teklif üzerinde anlaştığında, Hizmet Alan aldığı Hizmet karşılığında Hizmet Veren’e Teklif’te belirtilen tutarı doğrudan ödeyeceğini kabul eder.
  5. Rezervasyon Modeli'nde Hizmet Alan, Hizmet Veren Hizmet Talebi’ni onayladığında verilen hizmetler için öngörülen Sabit Fiyatı Online Ödeme Sistemi ile ödeyeceğini kabul eder.
  6. Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Armut.com'un bilgisi dahilinde olmaksızın, Armut.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.
  7. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Armut.com’un hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
  8. Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Armut.com’u bilgilendirmeyi kabul eder.
  9. Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Armut.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile Armut.com sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Armut.com sorumlu değildir.
  10. Hizmet Alan, tek seferlik işlemler için kart bilgilerini kaydetmeksizin ödeme yapabileceği gibi, açık rızasına dayalı olarak Armut.com hesabında “Kart Bilgilerimi Sakla” bölümü vasıtasıyla kart bilgilerini saklayabilir, “Kart Ekle” bölümü ile yeni kart bilgilerini ekleyebilir ve doğrudan kayıtlı kartı ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Tekrarlayan işlem gerektiren hizmetlere ilişkin olarak ise Hizmet Alan kart bilgileri kaydedilmekte olup kart giriş bölümünde ayrıca bilgilendirme yapılmaktadır.
  11. Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Armut.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
  12. Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından doğru fiyatlandırma yapılabilmesi için,, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.
  13. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet Alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.
  14. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Hizmet Alan’ın bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Hizmet Veren tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Armut.com sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak Hizmet Alan’a fatura kesmek mükellefiyetindedir.
  15. Ancak Hizmet Alan, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆" uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Hizmet Veren’i günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.
  16. Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.
  1. Hizmet Veren’in Yükümlülüklerİ
  2. Hizmet Veren’in işbu Sözleşme koşullarına ve Hizmet Alan’a karşı üstlendiği ifa yükümlülüklerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Veren’e aittir.
  3. Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’in Hizmet Talebi için verdiği teklif Hizmet Alan tarafından kabul edilebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet’in Hizmet Veren tarafından anlaşılan zamanda ve yerde yapılacağına dair yasal anlaşma yapıldığı anlamına gelir.
  4. Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Veren’in Rezervasyonu onaylaması durumunda, Hizmet Talebi’nde belirtilen zaman ve yerde hizmetin ifasını gerçekleştireceğini kabul ve beyan eder.
  5. Hizmet Veren, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Armut.com'un bilgisi dahilinde olmaksızın, Armut.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Alan ile ayrıca bir iletişime geçmeyecektir.
  6. Hizmet Veren, Hizmet Alan ile yaptığı sözleşmede, Armut.com’un hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
  7. Hizmet Veren, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Armut.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile Armut.com sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Armut.com sorumlu değildir.
  8. Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.
  9. Hizmet Veren, işin ifası sırasında veya işin ifası için gerekli iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin bütün tedbirleri alacağını, kendisinin ve personelinin bu konuda gerekli eğitimleri aldığını ve bu konudaki sorumlulukların Armut.com’a ait olmadığını kabul eder.
  10. Hizmet Alan, Armut.com’un kusurlu olduğu haller dışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvurur ve hasım olarak Hizmet Veren yerine Armut.com’u gösterirse, Armut.com öncelikle en iyi şekilde savunmasını yapmakla ve ilgili talebi doğru yere yönlendirmekle mükellef olup, tüm savunmasına rağmen Hakem heyeti kararı veya Tüketici Mahkemesi kararında Hizmet Alan lehine, Armut.com aleyhine bir tazminat veya ceza çıkması durumunda, Hizmet Veren bu tazminatı / cezayı ferileriyle birlikte (yargı ve icra harçları, gecikme faizleri ve karşı taraf vekalet ücreti) Armut.com’a aynen ödeyecektir.
  1. Armut.com'un Yetki ve Yükümlülükleri
  2. Armut.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Armut.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Armut.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
  3. Armut.com veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Armut.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  4. Armut.com veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Modeli kapsamında Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
  5. Armut.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Armut.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Armut.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
  6. Armut.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@armut.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
  7. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Armut.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Armut.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
  8. Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Armut.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Armut.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Armut.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
  9. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Armut.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
  10. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Armut.com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
  11. Armut.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
  12. Armut.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
  13. Armut.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
  14. Hizmet Alan veya Hizmet Veren Kullanıcılarının bir hesaba sahip olma hakkı bulunmaktadır. Armut.com dolandırıcılık ve sahte işlemlerin önüne geçilmesi, müşteri memnuniyeti, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sebepleriyle aynı kimliğe sahip hesapların birleştirilme işlemi (bağlantılı hesapların birleştirilmesi) gerçekleştirilmektedir. Bağlantılı hesapların tespiti Armut.com ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin başka bir hesapla uyumlu olduğu tespiti halinde kullanıcı onayı olmaksızın gerçekleştirilmektedir. Hatalı birleştirme işleminin Kullanıcı tarafından ispatı halleri hariç olmak üzere, Kullanıcı, bağlantılı hesapların birleştirilmesi halinde Armut.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  15. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Armut.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.
  16. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Armut.com; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.
  1. Web Sitesi İçeriği
   Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,
  2. Armut.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve
  3. Armut.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.
  1. Sorumluluk Sınırlamaları
  2. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Armut.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
  3. Armut.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
  4. Armut.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
  5. Armut.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.
  1. Telif Hakkı Politikası
  2. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Armut.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
  3. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Armut.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
  4. Armut.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Armut.com’a aittir. Armut.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Armut.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.
  1. Web Sitesi Üzerindeki İçerik
  2. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Armut.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
  3. Web Sitesi Armut.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Armut.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
  4. Armut.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar: • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren; • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan; • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren; • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden; • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden; • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden; • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan; • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan, • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.
  5. Kullanıcı, Armut.com üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.
  1. Hizmet Alan’ların Tüketici Sıfatıyla Hakları
  2. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Hizmet Alanlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayılır.
  3. Tüketici sıfatına sahip Hizmet Alan, Hizmet Verenin ifa ettiği işler ile ilgili ayıplı mal ve ayıplı hizmet konusunda, Hizmet Veren’i muhatap göstererek, malın veya hizmetin değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Böyle bir durumda, Armut.com Hizmet Verene ilişkin iletişim bilgilerini ilgili hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine sunabilir.
  4. Armut.com’un sunmuş olduğu Armut.com Garantisi koşulları saklıdır.
  1. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme
  2. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
  3. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
  1. Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi
  2. Armut.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
  3. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Armut.com’un ticari defter ve kayıtları ile Armut.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
  4. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir.
  1. Sözleşmenin İhlali ve Feshi
  2. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar Armut.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. Armut.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir.
  3. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.
  1. Yürürlük
  2. Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Armut.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.